Buypass Profilhåndbok

Dette er Buypass sin profilhåndbok. Hvordan Buypass fremstår utad er en kombinasjon av mange elementer, og sammen sikrer de at selskapet fremstår med én stemme. Bruk råd, eksempler og filer fra denne håndboka for å sikre at den visuelle drakten ivaretas.

Litt om designet

Uttrykket til Buypass er dominert av store lyse flater, blå som hovedfarge, samt samspillet mellom organiske former og harde geometriske linjer. Et design som skal underbygge trygghet, enkelhet og innovasjon – selve bærebjelken i Buypass sin virksomhet – samtidig som det fremstår som menneskelig, lekent og tilgjengelig.

Trenger du råd eller sitter med spørsmål, kontakt markedsavdelingen.